FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Khalidor – jest państwem znajdującym się na Midcyru. Obecnie toczy wojnę z Cenarią. Na czele państwa stoi Król-Bóg. Posiada nieograniczoną władzę, dzięki której państwo może sprawnie funkcjonować mimo korupcji.


Polityka Edytuj

Khalidor prowadzi ostatnio agresywną politykę podbojów.


Gospodarka Edytuj

Niewolnictwo Edytuj

Jest bardzo popularne w Khalidorze. Do niewoli dostaje się wiele cudzoziemców. Kobiety zazwyczaj trafiają do khalidorskich haremów, a mężczyźni zostają eunuchami. Niewolnicy są też wykorzystywani do pracy w kopalni.

Rolnictwo Edytuj

Wojsko Edytuj

Armia Khalidoru składa się głownie ze zwykłych piechurów poborowych. Następni są meisterowie oraz bardziej zaawansowani Vürdmeisterowie posługujący się wirem. Wojska te są jeszcze wspierane przez barbarzyńskich wojowników, najskuteczniejszymi są górale. W dawnych czasach Khalidor tworzył zmrocze i ich inne odmiany oraz różnego rodzaju potwory, które są kontrolowane przez Vurdmeisterów.

Kultura Edytuj

Kultura khalidorska głownie opiera się na kulcie tzw Króla-Boga oraz bogini śmierci i cierpienia - Khali. Codziennie każdy z khalidorczyków odmawia modlitwe "Khali vas, Khalivos ras en me, Khali mevirtu rapt, recu virtum defite", która powoduje przepływanie glore vyrden zwykłych ludzi bez talentu do "pojemnika" gdzie Khali zamienia to w wir i dzieli pomiędzy magów oraz Króla-Boga . Kobiety służa głównie do pomocy mężczyznom. Przez caly czas istnienia państwa mieszkańcy wznieśli warte podziwu miasto-stolicę.

Język Edytuj

Etymologia Edytuj

Po khalidorsku, "Khalidor" oznacza Dom Khali.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.